Niepodważalnie dach jest jednym z ważniejszym elementów konstrukcji budynku. Stąd nierzadko pojawiają się dylematy dotyczące wyboru pokrycia budynku, czy ma być płaski, stromy, mansardowy czy innego typu. Przy wyborze warto poruszyć dwie kwestie- kosztu i eksploatacji.

Cena dachu będzie zależeć od stopnia i rodzaju skomplikowania kształtu. Przy płaskim dachu można zaplanować konkretną ilość materiału. Przy skośnym dachu pojawia się dużo odpadów. Przy wielopołaciowych koszty dodatkowo wzrastają..

Dach to spory wydatek, dlatego musi być przemyślany. Trzeba przysiąść i przeanalizować wszelkie za i przeciw każdego rodzaju, wstępnie dokonać wyboru i oszacować ewentualny koszt i ilość. Trzeba także mieć na względzie warunki klimatyczne miejsca budowy. Dachy można określić jako płaskie, jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe i inne.

Dachy płaskie są prostą konstrukcją, występującą w dwóch odmianach- wentylowanej i niewentylowanej. Dach jednospadowy (jednopołaciowy, pulpitowy) swoim wyglądem przypomina dach płaski i ma jedną połać dachu. Nie jest trudny do wykonania, jeśli kąt jego nachylenia nie jest duży. Kiedy poddasze ma być do użytku, choćby jako strych. Konstrukcja przykrycia staje się wielopłaszczyznowa. Zwykle ten rodzaj stosuje się na przybudówkach bądź długich i wąskich obiektach. Dwuspadowy dach połaciowy z kolei- dwupołaciowy, posiada dwie skośne połacie. Konstrukcja dachu jest łatwa w wykonaniu, nie posiada komplikacji. Połacie dachu za to tworzą poddasze użytkowe, ale to również zależy od kąta ich nachylenia. Przy poddaszu użytkowym trzeba zastosować szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją, a pokryciem dachu. Natomiast poddasze nieużytkowe już sam w sonie stanowi jedną wielką przestrzeń wentylacyjną. Dach czterospadowy, inaczej kopertowy posiada cztery skośne połacie, często o tym samym kącie nachylenia. One tworzą poddasze, które ma dużą ilość skosów, a przy tym mniejszą powierzchnię do użytku. Specyfika tego typu dachu jest dość sztywna. W dzisiejszych czasach już bardzo rzadko stosuje się ten typ, raczej powstają już budynki bez łamanych dachów. Takie dachy raczej są przyporządkowane dworkom.